Plastpest / Osmose – En snikende sykdom

Osmose, eller plastpest, på godt norsk kommer av at forurenset vann trenger gjennom gelcoaten og inn i selve plasten / laminatet. Dersom båten ligger i surt vann eller brakkvann øker faren for «sykdommen». Vannet følger glassfiberne og på denne måten sprer seg. I laminatet oppstår det en kjemisk prosess og gass dannes. Gassen får etter hvert høyt trykk som igjen gir blærer på overflaten (i gelcoaten). Blærene kan variere i størrelse fra et knappenålshode til en fingertykkelse. Stikker man hull på en slik blære vil du se en gulfarget væske som tilnærmet lukter Eddik. Over tid, uten at reparasjon blir foretatt, vil plasten «råtne» og miste styrke.

Det kan dessverre kreve mye arbeid å reparere slike skader – Avhengig av utbredelsen. Eneste alternativ er å slipe (eller sandblåse) området rent for gelcoat og på den måten få åpnet blærene. Selv om blærene er åpnet er laminatet/plasten fortsatt våt – En lang tørketid (3 – 4 måneder) er nå nødvendig. Båten bør i denne perioden oppbevares i et oppvarmet lokale. Dersom du har tilgang til et måleinstrument som kan måle fuktigheten i laminatet kan det være en bra garanti på at tørketiden er over.

Etter endt tørketid starter det møysommelige og tidkrevende arbeidet med å reparere overflaten/gelcoaten – Dersom det er en trøst så er dette under vannlinjen og topp finish er derfor ikke nødvendig, men husk at en glatt overflate gir mindre friksjon mot vannet = Økt fart.

Dersom et verksted benyttes – Velg et som gir garanti på arbeidet da de innehar nødvendig kompetanse.

Er min båt i risikosonene for plastpest ?

Mange støperier sprøyter i dag på gelcoat – Dersom man da har det for travelt og / eller skal spare kostnader kan sjiktet med gelcoat enkelte steder bli meget tynt hvilket bidrar til økt fare for at vann skal trenge gjennom. Gelcoaten er ikke vanntett, men økt tykkelse gir allikevel økt beskyttelse av plasten under. Når båten er ny er det særdeles viktig at gelcoaten under vannlinjen er mattslipt og påført primer (vanntett). Bunnstoffet har som oppgave å hindre groe og er i seg selv ikke vanntett. Dersom du ikke reparerer skader under vannlinjen er faren for plastpest større – Se derfor over bunnen hvert år før sjøsetting. Det anbefales at skaden repareres på våren slik at området har fått mulighet til å tørke opp under oppholdet på land. Dersom du hvert år påfører nytt lag med bunnstoff vil dette etter hvert bli meget tykt og begynne å sprekke opp. Det er derfor å anbefale at man f.eks. hvert 5 år fjerner alt bunnstoff (bunnstoff fjerner) og påfører nytt/nye lag med primer og bunnstoff.