Kanaler

Nordiske kanaler

Dalslands Kanal. Sverige. Kanalen binder sammen Veneren med Lelång og Stora Le. Den er 25 mil lang.
Gøta Kanal. Sverige. Strekker seg fra Sjøtorp ved Veneren til Mem ved slåtbakken og er 190 km lang.
Hjalmare Kanal. Sveriges eldste vannvei. Den har 9 sluser og er 13 km lang.
Kinda Kanal. Har Sveriges dypeste sluser. Totalt består Kinda kanal av 15 sluser med en høydeforskjell på 50 meter. Kanalen strekker seg fra Linköping ved sjøen Roxen og skogsbygderne i Östergötland. Kanalen sto ferdig i 1872 og ble brukt til i trafikk helt frem til midten av 1900-talet.
Strømholms Kanal. Sverige. Kanalen går gjennom 14 vann, har 26 sluser og er 110 km lang.
Svenske Kanaler. Oversikt over de Svenske kanalene. Her finnes mye informasjon samt linker til de fleste Nordiske kanalene.
Telemarkskanalen. Norge. Telemarkskanalen, kanskje en av Norges mest fascinerende turistattraksjoner, strekker seg 105 km fra den vakre Telemarksskjærgården like inn til foten av Hardangervidda
Øyeren Vassdraget. Øyeren ligger rett øst for Oslo og strekker seg fra Fetsund i nord til Båstad (Trøgstad) i syd. Med et areal på 72,5 km² og en lengde på 33 km er Øyeren Norges 8./9. største innsjø. Elvene Nitelva, Leira og Glomma renner ut i Nordre Øyeren som danner Nordens største innlandsdelta på 56 km² med en utstrekning på 15 km. Innsjøen er Norges artsrikeste fiskevann og deltaet huser en rik pattedyrfauna og et rikt fugleliv med trekkende og overvintrende fugl som bl.a. sangsvane, gjess, ender, vadere og traner. Et rikt kulturliv er etablert ved Fetsund lenser, Gansvika og Sandstangen. Hele 40 organisasjoner har sin hovedtilknytning til Øyeren-vassdraget hvorav 13 båtforeninger.

Utenlandske Kanaler

Binnenvaart
Vlaanderen
British Waterways
Hollands Kanaler
Kanalene i England
Middelhavet via kanalene
Panamakanalen