Forbund

Norske forbund

Foreningen Norske Båtskoler. FNBS er en landsomfattende forening av båtskoler, og har som målsetting å arbeide for en samordning av medlemmenes opplæring av brukere av norske kystfarvann
Kongelig Norsk Båtforbund. Båtforbundet KNBF har som formål å legge forholdene til rette for et rikt og harmonisk friluftsliv på sjøen.
Kongelig Norsk Seilforbund
. Kongelig Norsk Seilforening (KNS), stiftet 1883, er Norges største seilforening og en aktiv regattaarrangør. Tilsluttet Norges Seilforbund (NSF).
Norges Båtbransjeforbund. Norges Båtbransjeforbund, stiftet i 1978, ser det som en av sine hovedoppgaver å ivareta interessene til dem som er tilknyttet norsk båtindustri.
Norges Dykkerforbund. Norges Dykkeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis muligheter til å utøve sportsdykkeraktivitet ut fra sine ønsker og behov.
Norges Padleforbund. NORGES PADLEFORBUND organiserer 73 lokale klubber fra Alta i nord til Mandal i sør. Til sammen er det ca 6.300 medlemmer. Forbundet driver aktiviteter innen flattvannspadling, elvepadling, rafting, dragebåt og friluftsliv.
Norges Seilforbund. Norges Seilforbund har ca 20.000 medlemmer fordelt på 107 seilforeninger som er fordelt utover hele landet.

Norske Losforbund. Norsk Losforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av norske loser og organiserer i dag vel 230 av 280 loser i Norge.
nllogoreist140X140

Svenske/Danske forbund

Sweboat. Båtbransjens interesseorganisasjon. Sverige.

Båtforbundet KNBF
arbeider for båtfolkets interesser på sjøen og har følgende viktige saker:

 1. Forhindre avgifter på det å eie og bruke fritidsbåt.
 2. Arbeide for økt sikkerhet på sjøen, blant annet gjennom forbundets representasjon i Sjøfartsdirektoratets Sakkyndig Råd for Fritidsbåter.
 3. Høringsinstans for myndighetene i fritidsbåtsaker.
 4. Høringsinstans for Kystverket i alle saker som vedrører fritidsbåttrafikken, merking av grunner, skvalpeskjær som er en fare for sikkerheten for fritidsbåter, samt for merking av fritidsbåtleder i sterkt trafikkerte farvann.
 5. Utdanningen av båtførere bør kvalitetssikres bedre, og utstedelses-
  myndigheten for Båtførerbevis kan delegeres til Båtforbundet.
 6. Arbeide for et levende kystmiljø med en fornuftig balanse mellom båtfolkets interesser og hensynet til næringsutviklingen langs kysten, herunder hensynet til fiske-, havbruks- og oppdrettsnæringen.
 7. Myndighetene må bidra til gjennomføringen av en kartlegging av positive og negative miljømessige konsekvenser ved bruk av fritidsbåt.
 8. Kvalitetssikring av gjestehavner og etablering av ”KNBF Hjemmehavner”.
 9. Råd og veiledning til båtforeninger, enkeltmedlemmer og til båtfolk generelt.
 10. Videreutvikling av båtfolkets egen forsikringsordning Norske Sjø A/S.
 11. Videreutvikling av besiktigelses-mannsordningen.
 12. Profilering av båteiernes interesser på båtmesser.
 13. Fokusering på fritidsbåtsaker/båtfolkets interesser i media.

Det viktigste er at DU bidrar til å styrke den eneste landsomfattende interesseorganisasjonen for eiere og brukere av fritidsbåt slik at vi blir enda bedre i stand til å arbeide for et bedre båtliv og å legge press på politikere og myndigheter i viktige saker for båtfolket. Derved ivaretar KNBF også DINE interesser!