Båtlag

Bergen Seilskøyte Klubb. BSSK er en båtklubb for personer med interesser innen klassiske skøyter og tradisjonelt riggede båter. Klubben holder til på Ruskeneset ved Straume Bro i Fana, ca. 10 km. syd for Bergen sentrum.
Båtlaget Braute. Friluftsliv i åpen båt gir unike naturopplevelset.
CMB. Web-området for veteranbåt-klubben Classiske Motorbåter (CMB).  Formålet med webområdet er å samle informasjon og billedmateriale knyttet til medlemsbåtene, samt fungere som en generell informasjonskanal om det å eie og vedlikeholde trebåter.  Og ikke minst, knytte medlemmene nærmere til klubben.
Florø Tresnekkelag. Nystarta tresnekkelag for Flora kommune.
Furuholmen Motor Yacht Club. En klubb for bevaring av trebåter konstruert av Ing. Richard Gustav Furuholmen og Otto L. Scheen jr., Klubbens sete er i Oslo
Gaias Venner. Venneforeningen Gaia – Hvor vi har legger ut diverse historier og bilder med videre for dette miljøet.
Husnes Båtlag. Båtlaget ble stiftet 1975 og havna vår er bygget opp på dugnad.
Kåret til en av de 10 beste gjestehavnene i Norge av Dagbladet.
Kleppe Båtlag. Kleppe Båtlag ligger helt sør på Sotra ved Korsfjorden.  Båthavenen er godt skjermet fra fjorden med molo.
Milde Båtlag. Milde Båtlag ble stiftet 8/5-1928. Det var fra starten av et oselvarlag, men har siden tatt inn både joller og tur/hav-seilere. Milde Båtlag har i dag ca. 300 medlemmer og er dermed den nest største seilforeningen i Hordaland Seilkrets.
Salten Veteranbåtlag. Arbeider for å bevare kystfartøy, verne om kystkulturen og øke forståelsen for kulturelle tradisjoner og kysthistorie.
Veteranskipslaget Fjordabåten. Stiftet i 1981. M/S Garvin og D/S Stord 1.
Windyklubben. Velkommen til sidene for eiere og interesserte av windy-båter.

cmb

CMB har til hensikt å samle folk med en felles interesse for klassiske trebåter, trebåt-historikk, samt for  utveksling av ideer og erfaring mht. vedlikehold av sådanne.
Bevare de klassiske trebåtene, primært gjennom vedlikehold, og sekundært gjennom restaurering. Bidra til å fremme gleden av å
bruke klassiske trebåter. Sørge for å inspirere til arrangementer der de museale båtene står i sentrum, og samtidig ha et godt sosialt miljø.