Skoler / Utdanning

Videregående skoler

Bergen-båtskole.

Vi driver et spesielt firma – hovedsakelig rettet mot maritim virksomhet.

  • Takst: Skadetakst – Tilstandsvurdering, verditakst
  • Sakkyndig assistanse
  • Design og konstruksjon av båter ( mange Viksund båter bl.a. Viksund 320, 390, en rekke av sjarkene Viksund 770 seien m.fl.)
  • Båtskole, Fritidskipper (D5L), Fritidskipper World Wide (D5LA) Kystskipper (D5), – Godkjent av Sjøfarts.dir.
  • Båtskole, Praktisk Utsjekk D5, Praktisk prøve ICC-internasjonalt båtførerbevis – Godkjent av Sjøfarts.dir
  • Båtskole – seil opplæring

Bergen Maritime. Teknisk fagskole, nautisk, maskin, elektro, automasjon og sjøfart.

Bodin Videregående skole og maritime fagskole. Tilbyr maritim utdanning.

Båtskolen Poseidon. Tilbyr kur innen: Fritidsbåtskipper, Båtfører, VHF, Nattseilas, Knop&Stikk med mer.

Den store Norske båtførerprøven. Komplett Båtførerkurs på nettet. Med gratis eksamenstest og stor demo. Den rimeligste, mest effektive og raskeste måten å ta Båtførerprøven på.

Karmsund Videregåendeskole. Maritim utdanning ved Karmsund videregående skole etterses av skolens kvalitetssystem, som er sertifisert av Det Norske Veritas etter regelverk for sertifisering av maritime akademier («Rules for the Certification of Maritime Academies») med bakgrunn i krav fra Sjøfartsdirektoratet og IMO (International Maritime Organization). Dette sertifikatet ble fornyet i januar 2005.Skolen tilbyr to typer maritim utdanning: Heltidsutdanning og kortere kurs.

Oslo Seil- og Båtskole. Tilbyr Båtførerprøven, VHF kurs, seilkurs og knutekurs.

Rogaland videregående sjøaspirantskole. M/S Gann er skolens viktigste pedagogiske virkemiddel. Vårt mål er å gi elevene trygge rammer i et aktivt og kreativt læringsmiljø. Vi tilbyr følgende linjer: Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) (Tidl. Grunnkurs mekaniske fag),  Videregående kurs 1, Sjøfartsfag (VK1 Sjøfart) og Videregående kurs 1, Skipsteknisk Drift (VK1 Drift).

Saltdal Videregående Skole. Opplæringen i faget blir i hovedsak utført med praktiske instruksjoner og arbeid i båtbyggeri. I tillegg blir det gitt grundig opplæring i fagtegning og praktisk rettet yrkesteori. I trebårbyggerfaget er det de prakiske instruksjonene som lærer båtbyggeren å utføre arbeidet, et utpreget praktisk fag der teorien er retta mot bygging av båter.

Senja Videregående. Senja vgs har lange tradisjoner med praksisorientert opplæring innen primærnæringene. I løpet av de siste årene har vi satset mye på den maritime delen. Skolens eget fartøy – En 2004 modell Selfa Arctic på 35 fot.

Tromsø Maritime skole. Flere utdanningsmuligheter.

Tryggombord.no Med navigatørutdannelse fra Sjøkrigsskolen og fartstid på Marinefartøy, Kystvakten og seilskutene Christian Radich og Statsraad Lehmkuhl, har de mye kunnskap og kompetanse som de ønsker å dele med andre for å gjøre sjøen sikrere.

Folkehøyskoler

Fosen Folkehøyskole. Seiling, båtbygging og annet intressant stoff.

Risøy Folkehøyskole. Seiling, håndverk, maritim, sjøsport og friluftsliv er noen av tilbudene.

Andre maritime utdanningstilbud

Båtførerprøven. Båtførerprøven.com er et firma som tilbyr ulike maritime kurs i Bergen og omegn. Båtførerprøve, GPS-kurs, VHF-kurs og Praktisk Seilkurs. Kursdeltakerne kan logge seg på for interaktiv oppgaveløsning. Tilbyr også skreddersydde kurs for lag/foreninger.Båt-Teori.no Alt du trenger for å kunne bestå båtførerprøven.

Dolphin Maritime. Kursvirksomhet, kurser; Båtførerprøven, Båtførerkortet, Fritidsbåtskipper sertifikat, VHF, GPS, Navigasjon, Førstehjelp og Astro.

Jacmar AS. Vi tilbyr kurs innen VHF, båtførerkurs og branvern.

Kursagenten. God oversikt over hvem som tilbyr båtførerkurs.

Kursoversikt.no er studieforbundenes «egen» kursdatabase. Mange tilbud på kurs i båtførerprøven og andre kurs relatert til kystkultur og håndtverk.

LSL Kompetanse. Sikkerhetskurs for fritidsbåtførere, Båtførerkurs, VHF, Maritim førstehjelp og Astronavigasjon.

MariTrain. Tilbyr kurs innen Ballast water handling, ISPS, Internal Security Auditor ISM, Internal Auditor, Root cause analys, Specialized training for oil tankers, Specialized training for Chemical Tankers, Shiphandling og Ship Simulator and Bridge Teamwork.

Mjøsa og Omegn Båtskole. Tilbyr båtførerprøven samt kurs innen VHF, GPS,  motorlære med mer.

MS Prinsen DA. Praktiske kurs for båtførere og deriblandt Båtførerprøven. Få eller mange, store eller små, egne båter eller skolebåt.

Namsos Båtskole. Maritime kurs for privatpersoner, lag/foreninger og bedrifter.

Naviko Seilskole. Er du ute etter et kurs som er tilpasset dine (manglende?) seilerfaringer, med rommelig plass for prøving og feiling, god mat og tålmodige instruktører? Da kan Naviko være noe for deg……

Norsk Nettskole. til vår hjemmeside hvor vi presenterer det første Båtførerkurset på nettet i Norge. Her kan du tillegne deg de grunnleggende kunnskaper som er nødvendig for å trygt kunne være «skipper på egen skute».

Norsk Test. Tilbyr Båtførerprøven over hele landet. Ta internettbasert test og få Båtførerbeviset i plastkort format. Også mulighet for privatisteksamen.

Norges Fiskerihøgskole. Fiskerikandidatstudiet, cand.polit. i sosialøkonomi og samfunnsvitenskap, cand.scient. i havbruk, fiskehelse, marin zoologi, marin botanikk, ferskvannsbiologi, akvatisk fysiologi, ressursbiologi, akvakultur, mikrobiologi, marin biokjemi, comparativ immunologi, marin bioteknologi, master-grad i internasjonal fiskeriforvaltning (engelskspråklig).

Norsk Maritim Kveldsskole. Maritime kurs for yrke og fritid: Skolen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og tilbyr; Kystskipperkurs, Astronavigasjon, VHF-kurs, Båtførerprøven, Førstehjelpskurs. Praktisk navigasjons- og seilopplæring i samarbeid med Seilskolen i Son.

Norske Båtskoler. Landsomfattende forening av båtskoler.

Oslo Kystskipperskole. For sikker og effektiv opplæring, Kystskipperkurs, Navigasjon, VHF og radiotelefoni kurs.

Poseidon. PC-baserte simulatorer og maritime treningssystemer.

Seilopplevelser. Arrangerer seilkurs, turer, arrangementer og kurs i tauverk, navigasjon med mer.

Sjøforsvaret. Utdanning, verneplikt, marinen, kystvakten, sjøheimevernet.

Skipperklassen. Dette er en flott side som dekker behovet for mye informasjon for personer under maritim utdanning.

Teorien til båtførerprøven. Teorien til båtførerprøven er et komplett on-line læreverk på internett og dekker pensum til Sjøfartsdirektoratets båtførerprøve. 10 kapitler med over 200 illustrasjoner, billedserier og animasjoner.

Tryggferdsel. Veien til båtførerprøven – Båtførerkurs til best pris.

Waypoint Båtførerprøven. Ikke bare teori, men også en genuin maritim følelse hele veien til båtførerbeviset.

Ålesund Seilskole. Skolen avholder seilkurs for voksne med liten eller ingen erfaring. Basiskurset tilsvarer det engelske RYAs «Competent crew».