Sjøvett

Badevettreglene

1. Lær å svømme.

2. Bad aldri alene.

3. Bad ikke når du er sulten, like etter du har spist eller når du er påvirket av rusmidler.

4. Stup ikke uten å vite hvor grunt det er.

5. Svøm langs land.

6. Svøm ikke under brygge og foran stupebrett.

7. Dytt ikke andre ut i vannet.

8. Dukk aldri noen under vann.

9. Gå på land dersom du føler deg kald eller uvel.

10. Rop på hjelp bare dersom du er i fare – Aldri ellers.

11. Bruk godkjent redningsvest.

Det fonetiske alfabet

Når det er nødvendig å stave kallesignaler, forkortelser og ord spesielt ved dårlig forbindelse på radio/VHF benyttes det «Fonetiske Alfabet»:

A Alfa

B Bravo

C Charlie

D Delta

E Echo

F Foxtrot

G Golf

H Hotel

I India

J Juliett

K Kilo

L Lima

M Mika

N November

O Oscar

P Papa

Q Quebec

R Romeo

S Sierra

T Tango

U Uniform

V Victor

W Whiskey

X X-ray

Y Yankee

Z Zulu

Æ Ægir

Ø Østen

Å Ågot

Mayday: Internasjonalt nødrop og skal sies 3 ganger etter hverandre.

Fyrlykter

NB NB NB NB
Fyrlykter eller fyr har 3 farger på lyset: Rødt, Grønt og  Hvitt .

Mange tror at man skal gå på grønt lys – Det er FEIL.

Rødt og Grønt lys indikerer begge urent/farlig farvann.
Kun Hvitt lys indikerer rent og sikkert farvann.
Årsaken til at det er ulik farge på «urent farvann» er for å skille de ulike sektorene. Tenk deg at du går på Hvitt lys i stummende mørke og rett mot et fyr. La oss si at det er grønn sektor på styrbord (høyre) side og rød sektor til babord (venstre) for det hvite lyset – Sistnevnte er  IKKE bestemt og varierer – Se sjøkart. Dersom du nå kommer over i grønn sektor, som indikerer urent farvann, vet du at du må styre babord (venstre) for å komme tilbake inn i hvit sektor og visa versa. Du MÅ studere et sjøkart for å kjenne «lyskarakteristikken» til det aktuelle fyr og i denne sammenheng er det særdeles viktig å vite hvor man er slik at man ikke «leser» feil fyr. På bildet under kan du tydelig se at både grønn og rød sektor indikerer urent farvann. Videre kan du se at fargen på hver side av hvit sektor varierer da også på samme fyr. Videre kan det nevnes at de ulike fyr «overlapper» hverandre, med dette menes at du skal gå i hvit sektor inntil du får hvit sektor fra et annet fyr og endrer kurs. Det er naturlig at vil få grønn eller rød sektor fra et eller annet fyr når du går på hvit sektor.

fyrlys

Sjømerkene

Lær deg merkene å kjenne – Unngå å gå på grunn.

sjomerker

Lyskarakteristikk
Nordmerket:  Kontinuerlig blink
Østmerket:  3 blink
Sydmerket:  6 blink + 1 langt blink
Vestmerket: 9 blink

 

dykkeflagg

Ovenstående flagg er det internasjonale dykkerflagget og indikerer
at det er dykkere i vannet – Stopp opp, lokaliser dykkerlederen på land eller i båt
og avklar med ham/henne om du kan fortsetter turen i ønsket retning.

Sjøveisreglene

Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes i båt.
Et vesentlig element i Sjøveisreglene er prinsippene for styring og seilas:

Vikeregler for motorbåter og seilbåter som går for motor

diplome1. Hold til høyre for møtende båt
Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.

 

diplomd2. Vik for båter fra styrbord
Når to motorbåter styrer kurser som skjærer hverandre og det er fare for sammenstøt, skal den som kommer fra  babord vike for den som kommer fra styrbord.

diplomf3. Motorbåt viker for seilbåt
Når en motorbåt og en seilbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike.
Merk – Seilbåten går med seil og ikke motor.<

Vikeregler mellom seilbåter 

diplomh1. Seilbåt med vinden inn fra babord viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord
Når to seilbåter får vinden inn på forskjellig side, skal den   som får vinden inn fra babord side vike for den andre.

 

diplomg2. Lobåt viker for lebåt
Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er «nærmest»  vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere!

 

Andre vikeregler
diplomc1. Innhentende båt viker for båt som blir innhentet
En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Dette gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, velg den siden som er lengst bort fra annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er   innhentende eller ikke, skal du gå ut ifra at du er det.

2. Hold god avstand til nyttetrafikk
Fritidsbåter skal alltid holde av veien for større fartøyer og nyttetrafikk.

3. Hold til styrbord i trange led
En båt som seiler i en trang led eller et trangt løp skal holde til styrbord, så nær ledens eller løpets yttergrense som mulig, når det lar seg gjøre uten fare. Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennomfarten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang led eller et trangt løp. En fiskebåt skal ikke sjenere gjennomfarten for en hvilken som helst annen båt som går i trang led eller et trangt løp.

4. Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt.
Både motorbåter og seilbåter skal vike for båter som fisker, som ikke er under kommando, eller som har begrenset evne til å manøvrere.

Dette er kun et lite utdrag av Sjøveisreglene.
Du kan kjøpe Sjøveisreglene i bokhandelen.

Sjøvettreglene

 1. Tenk sikkerhet
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr
  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann
  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene
  Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
  Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru
  Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn
  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Sjovett_sorthvitForbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan du bør forholde deg:
Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.

 

Vis sjøvett !
redningivannNorsk Folkehjelp oppfordrer folk til å bruke vest og godt fottøy i nærheten av elv og vann.

guttmed-vestAv alle drukningsulykker blant fiskere, skjer ca. 20% når fartøyet ligger i havn. Fortsatt drukner mange mennesker hvert år i Norge.

overbordI kirkebønnen blir det ukentlig bedt om godt og tjenlig vær, og om beskyttelse av våre landsmenn ute og på havet. Langs kysten av landet vårt har dette vært et særdeles aktuelt tema i alle tider. Folk levde og døde overgitt i naturens eller Vårherres makt.
Respekter været !