Ferro-Sement

Båter av og bygging i ferrosement

Ferroboats. Engelsk tekst

Andre relaterte sider

Norcem.
WestSystem Norge AS.

Ferro-Sement !
Det er, som navnet tilsier en blanding av jern og sement. Utvalgt fra de høyst kvalitetskrav. Stålet har en strekkstyrke mellom 160 og 180 kg/mm². Nettet er 1 mm tråd med kvadratiske masker
på 1X1 cm, sementen er lavalkali og sanden er 100% ren kvartssand, utvalgt med en bestemt kornsam-mensetning. Ut over dette foregår blandingen av sementen i tvangsblander med presis tilsetning av vann, plastikkifiseringsstoff og flyveaske for at oppnå maksimal styrke og tetthet.