Fartøyvern / Trebåt

Fartøyvern / Trebåt

Se også: historie

Bakkejekta.Kopibygging – En av Noregs eldste bevarte båtar.
Engøyholmen Kystkultursenter. Flott sted midt i Stavanger for alle med interesse for kystkultur og fartøyvern.
Hardanger Fartøyvernsenter. Restaurering av gamle tradisjonelle båter og fartøy. Norsk kompetansesenter.
Håbet. Skøyta Håbet og hennes historie.
Høvedsmann.
Tradisjonell skipshandel.
Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum, har som formål å ta vare på en grunnstamme av fartøyer i Nord-Norge som er representativ for  landsdelens maritime kulturhistorie.
S/J Caroline af Sandnes. Caroline er en seiljakt som er bygget i 1885 ved Sterkoder Verft i Kristiansund av J. Børve. Hun var i aktiv fart frem til 1989 før hun ble lagt i opplag ved Gressholmen i Oslofjorden. Hun ble kjøpt til Sandnes våren 1998, der hun  skal  få tilbake sitt opprinnelige utseende.
S/K Cardinal. Fornying og ombygging av en Mørekutter fra 1935.
Trebåter på Vestlandet.  Eg vil på desse sidene prøve å gje ein oversikt over dei opne trebåtane som vart nytta i fylket eg bur i.

Foreninger/Klubber

Bergen Seilskøyte Klubb. BSSK er en båtklubb for personer med interesser innen klassiske skøyter og tradisjonelt riggede båter.
CMB. Web-området for veteranbåt-klubben Classiske Motorbåter.
Furuholmen Motor Yacht Club. En klubb for bevaring av trebåter konstruert av Ing. Richard Gustav Furuholmen og Otto L. Scheen jr., Klubbens sete er i Oslo
Norhordaland Veteranbåtlag. På desse sidene kan du finne ut meir om NHVL og restaureringa av D/S «OSTER»,
Rogaland Trebåtforening. Rogaland Trebåt Forening ble stiftet 22. september 1999. Foreningen er en interesseorganisasjon for trebåteiere i Rogaland. Foreningen arrangerer også Stavanger Trebåtmønstring.
Stiftelsen M/K Andholmen. Stiftelsen M/K «Andholmen»
Etablert 29. oktober 1996.

Stiftelser/Portaler

Hildringstimen. Disse sidene er viet stoff om tradisjonelle båter.  I første omgang Nordlandsbåten.
Stiftelsen Frohavet er en ideell organisasjon med hovedmålsetting å ta vare på fortidens, nåtidens og fremtidens kystkultur. Vi holder til i Lysøysund, ei lita bygd i Bjugn Kommune, helt ute ved havet på Fosen.

Nordiske

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer. At medvirke til øget interesse for at bevare vor gamle lystsejlerflåde, gennem presseinformation, ved oplysning og på anden hensigtsmæssig måde.
Fartygsbevarande.
Bevarande av äldre bruksfartyg och båtar.
Träbåtsakuten. Tycker Du att riktiga båtar är gjorda av trä ? Då har Du kommit rätt. Du vet hur många frågor man ställs inför som träbåtsägare.
Claessons Trätjära AB. Produkter för skeppsbyggare och skutägare, för marint bruk, byggnadsvård, renovering och restaurering – skyddar och konserverar.

Trebåt magasiner
Fine Woodworking
WoodenBoat Public.

Kystlag
Bragdøya Kystlag.
Forbundet Kysten.
Kystlaget Salta.
Rennesøy Kystlag.