Oppførsel om bord / til sjøs

Tyngdepunkt og plassering
I årenes løp ser eller opplever man mange episoder til sjøs hvor man enten rister på hodet av andre eller seg selv i etterkant. Det er skipperens ansvar å se til at alle ombord oppfører seg slik at båtens sjøegenskaper ikke svekkes eller at man ikke sjenerer/skader andre. Sistnevnte er særdeles viktig i mindre båter hvor alle skal sitte rolig og riktig for og ikke ødelegge båtens tyngdepunkt – Tyngedepunktet skal være midt i båten. Skal noen bytte plass skal kun 1 person gjøre dette om gangen. Husk at jo lavere du er desto lavere og mer stabilt blir tyngdepunktet i båten. Mange kan videre oppleve ubehagelige manøvreringsepisoder dersom tyngdepunktet er blitt flyttet ut på en side på grunn av at folk sitter på rekka eller at man har lastet feil. Mange barn koser seg med beina dinglende over fenderlisten i baugen og altfor mange skipper tillater dette. En båt i 5 knop beveger seg nesten 3 meter i sekundet – Normalt har man en reaksjonstid på 1 sekund og båten stopper ikke momentant. En båt på 15 fot er på 4,6 meter – Det vil si at i løpet av 1,5 sekund er det stor fare for at vedkommende som har falt over bord blir truffet av propellen.

Skrik og rop
Lyd bærer langt når man er på sjøen og andre kan med letthet høre hva som blir sagt, men husk at skrik og rop kan virke sjenerende for andre. Å skrike eller rope på sjøen ansees som dårlig sjømannskap.
Skal du legge til eller manøvrere i vanskelig farvann/havn så planlegg i god tid. Finn frem hva som trengs av fortøyninger, fest disse til respektive pullere og legg ut fendere på den side du ønsker å legge til. Bli enig om hvem som skal gjøre hva og gi dine ordre på en rolig og behersket måte. Husk at alle gjør så godt de kan og ingen vil at båten skal skades. Kjefter du på kona i en vanskelig situasjon ovenfor andre kan dette være siste gang hun blir med – Ja det går kanskje så langt at båten står til salgs om kort tid.
Skrik og skrål på sjøen kan lett oppfattes som at man trenger hjelp.

Fortøyninger og fendere
Fortøyninger som ikke er fjernet og lagt vekk på en forsvarlig måte kan lett falle over bord eller bli hengende etter båten. En fortøyning som henger etter båten i fart går som regel ikke i propellen, men derimot når man skal stoppe opp eller bakke, og da helst når man manøvrerer i en trang havn, finner tauet sin vei til propellen. Tau, line og kun et fiskesnøre kan skade både propell, pakninger og aksel som igjen kan spolere ferien eller båtturen. Som dykker har jeg mang en gang hjulpet en skipper i nød og sett hvilke skader som kan oppstå. Dersom man selv klarer å få fjernet tauet reiser de aller fleste videre med ubalanse i propellen. Dersom denne er stor vil man raskt merke vibrasjoner i båten, men liten ubalanse kan over tid skade aksel og gir/girhus med tilhørende store reparasjonskostnader.

Ikke ta noen sjanser
Respekter vær og vind – Det er ikke uten grunn at man skal opplyse noen på land om hvor man er eller hvor man skal. Det er ditt ansvar som skipper å påse at andre ombord eller andre som ferdes på sjøen ikke blir skadet. Som oftest får man problemer i høy sjø – Dette skyldes at båten og ikke minst mannskapet blir satt på prøve. De aller fleste motorstopp får man også i høy sjø. Som oftest reiser man på vannet når det er fint vær og stille. Over tid samles det mye grums i bunnen på drivstofftanken. I høy sjø virvles dette opp og tetter til drivstoffiltere eller dysene i motoren og havariet er et faktum når man trenger motorkraften som mest. Saktegående båter med liten motorkraft kan få store problemer i høy sjø selv om alt fungerer som det skal. Saktegående båter som rir på større bølger, hvor bølgene fører båten opp i større hastigheter enn motoren klarer, vrir lett båten raskt til babord / styrbord hvorpå etterfølgende bølge kantrer eller skyller over båten. Slike episoder gir raskt en skipper en støkk i livet.

Fartskultur
Til alminnelig båtkultur skal man vite når man bør redusere farten. Farten skal avpasses etter type båt, hvor du er, gjeldende fartsbegrensninger og ikke minst i forhold til andre som befinner seg i området. I følge Forskriften om fartsbegrensninger skal man aldri kjøre så fort at bølgeslag fra båten din påfører andre skade eller medfører at andre får problemer med å manøvrere. Hastigheten skal som på land tilpasses etter forholdende: Kjører du en bil i 80 sone når veien er dekket av is og du er skyld i skade for deg selv eller andre blir man lett erstatningspliktig og/eller dømt for «uforsvarlig ferdsel» – Samme «regel» gjelder til sjøs.

Viser forøvrig til vår underside «Vis sjøvett» hvor vi også opplyser om hvordan fyr skal leses.