Hvordan merke av vannlinjen enkelt og bra ?

Du trenger følgende verktøy / utstyr:
Båtkrybbe / båttilhenger, leckablokker, plankebiter, tynn snor, maskeringstape,
spiss sprittusj, en rett planke, vater og et lodd eller annen tung gjenstand.

Sett av et merke helt akter på babord og styrbord side samt et i baugen med for eksempel en sprittusj
når båten ligger på vannet: 1 til 1,5 cm. over vannet. NB: Ligg ikke ombord i båten når dette gjøres – Legg deg på magen på en flytebrygge eller med badebukse på. Du kan selvsagt merke av hele vannlinjen med badebukse på, men da må det være helt vindstille og ingen bevegelse i båten.

Legg båten i vater babord – styrbord på land i en krybbe, båthenger eller lignende. Rigg til en rett planke i vater på høykant slik at plankens overkant ligger ann mot merket i baugen. Fest en tynn snor på merket akter med tape og trekk denne frem mot planken i baugen – La snoren henge over plankens overkant og fest et lodd, skiftenøkkel eller annen tung gjenstand i snorens ende. Flytt snoren innover mot baugen inntil denne ligger noen centimeter fra båtsiden. Sett en arbeidslampe rett utenfor snoren akter, noen meter fra båten, og i samme høyde som snoren – Skyggen fra snoren vil da falle mot båtsiden og angi vannlinjen. Dersom du benytter en «tykk» snor som gir en bred skygge setter du av merket i overkant, underkant eller midt i skyggen – Bestem deg for et av alternativene. Marker vannlinjen punktvis fra akter og forover med en spiss tusj. Arbeid deg fremover og flytt arbeidslampen etter. Når båtsiden begynner å bue av mot baugen flytter du snoren innover mot baugen inntil denne berører et punkt (skrogside eller steglist). Sett fast snoren med en tapebit i dette punktet og jobb deg videre. Når du har merket av vannlinjen frem til tapebiten, flytter du igjen snoren innover mot baugen inntil denne berører et nytt punkt – Sett fast snoren med en ny tapebit osv. osv.

vannlinje

Når vannlinjen så er merket av på begge sider, benytter du den rette planken eller snora og merker av vannlinjen på akterspeilet. Deretter taper du vannlinjen med maskeringstape
langs punktene og båten er nå klar for påføring av primer og bunnstoff:

1. Dersom båten er ny mattsliper du først bunnen / gelcoaten godt – Ingen blanke flater.

2. Støvsug bunnen godt.

3. Påfør første lag primer med en radiatorrull av typen skumgummi som gir glattest overflate.

4. Når det første laget med primer fortsatt er klebrig påfører du lag 2 med primer.

5. Når lag 2 med primer fortsatt er klebrig påfører du første lag bunnstoff.

6. Når lag 1 med bunnstoff fortsatt er klebrig påfører du lag 2 og det siste laget med bunnstoff.