Hvordan fortøye med moring

Bøye, kjetting, sjakkler, tau og moring bør alltid dimensjoneres for større belastninger enn de normalt blir utsatt for. Bøyen bør ha en gjennomgående bolt (går gjennom selve bøyen) med øye på toppen og den må være så stor at den ikke blir trukket under vann av moring, kjettingen eller av skjellene som raskt vil bosette seg på bøya og kjettingen. Bøya skal flyte godt og når den gjør dette avlaster den moringen. Dersom bøya ligger tungt i vannet eller er punktert må den ikke benyttes. Øyet på toppen av bøya benyttes ikke til fortøyning av båten, men brukes når man skal ha tak i selve bøya. Båten ligger tryggest om den fortøyes i sjakkelen under bøya hvor også kjettingen til moringen er festet – Dette gir en bedre avfjæring. Det er viktig av bøyekjettingen har tilstrekkelig dimensjon og lengde. Skal bøyen ligge på en ubeskyttet plass heter det fra gammelt av at kjettinglengden skal være 3 ganger lenger enn vanndybden inntil 5 meter, pluss 1 meter for hver meter dybde utover 5 meter. Er båtplassen meget utsatt for vær og vind bør man legge ut 3 ganger vanndybden uansett. Dersom det er trangt med båter i området kan sistnevnte by på problemer, men du må allikevel huske på at belastningen på moringen øker med kortere kjetting og vekten/størrelsen på selve moringen bør da økes. Det kan også være en ide å bruke tyngre kjetting nederst mot bunnen og en mindre dimensjonert kjetting oppover mot bøyen, men husk at den totale lengde ikke er sterkere enn det svakeste leddet. Du kan også plassere en «daumann» midt på kjettingen dersom kortere kjetting benyttes. Sistnevnte er kun et lodd for å øke vekten på kjettingen med tilhørende avlastning på selve moringen.

Selve moringen bør lages med gjennomgående kraftige øyebolter og i sement som tåler saltvann. Videre bør du undersøke bunnforholdene før denne settes ut – Fjell gir lite feste for moringen og den kan lett skli eller gi etter. Dersom den bli liggende på steingrunn må moringens vekt økes. Legg aldri moringen på en kant hvor den kan falle eller skli ut på dypt vann. Det beste er leire- eller gjørmebunn hvor moringen lett suger seg fast.

moring

Husk å kontrollere både kjetting og moring ved jevne mellomrom – Spesielt sjakkelen og øyebolten er utsatt for stor slitasje. Alt jern ruster også det som er galvanisert.

Båten Tauverk Bolt i moring Moring Kjetting
Lengde opptil i meter Vekt opptil i tonn 3-slått diameter i millimeter Godsets diameter i tommer Minimum vekt i kilo Godsetsdiameter
1 2 3
4,5
5
6
7
8
9
10
0,3
0,5
1
2
3
4
6
12
12
14
16
18
20
22
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
7/8
150
200
250
300
400
500
600
3/8
7/16
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
7/16
3/16
3/16
1/4
1/4
5/16
5/16
3/8

«Fortøy alltid til storm»