Ferskvannskjølesystem

Mange båter har et kjølesystem basert på saltvann. Systemet i seg selv er ikke dårligere enn et system basert på ferskvann bortsett fra når båten ligger i havn og motoren ikke er i bruk – D.v.s. at saltvann står inne i motoren over lengre tid hvilket medfører korrosjon og ofte er det eksosmanifoilen som først gir tapt. Rustpartikler/flak løsner og tetter de små kanalene som igjen fører til dårlig kjøling og en høyere arbeidstemperatur – Se nederst på siden dersom ditt kjølesystem allerede er tett eller dårlig. Da et system basert på ferskvann er forholdsvis kostbart i innkjøp/å innstallere er følgende system langt rimligere og «like» godt. Systemet muliggjør at man med et enkelt håndgrep kan spyle gjennom motoren etter endt båttur samt vinterkonservere motoren/kjølesystemet etter endt båtsesong uten bruk av større tønne, mye vann og dermed mye frostvæske. For å realisere følgende ombygging må det være installert en ferskvannstank på minimum 50 liter om bord.

Du trenger: 8 slangeklemmer, x antall meter kvalitetsslange som tåler tempraturen fra motoren, 1stk. T-ventil med manuell veksler som tåler saltvann, 1 stk. T-stykke gjerne i plast og 1 stk. enveisventil. Alle slanger og ventiler i riktig innvendig mål iht. til eksisterende slange som går fra akterspeil til impellerpumpe.

1.
Slangen som går fra ferskvannstanken om bord til eventuelt en vask kuttes av nærmest motoren eller om ønskelig rett over selve tanken. Montér T-stykket i plast samt enveisventilen ETTER T-stykket. Enveisventilen skal med dette hindre at impellerpumpen trekker luft fra vannkranen om bord, men kun ferskvann fra tanken. Koble slangen du har kjøpt til nevnte T-stykke og trekk denne frem til motorrommet.

2.
Slangen som går fra akterspeilet til impellerpumpen kuttes i to der hvor du ønsker å montere T-ventilen med manuell veksler: 2 inn og 1 ut. Slangen som nå kommer fra akterspeilet (saltvann) kobles til T-ventilen på den ene inngangen samt slangen som kommer fra ferskvannstanken kobles til den andre inngangen. Slangen som går til impellerpumpen kobles deretter til T-ventilens utgang.
Du kan nå etter endt båttur slå over hendelen på T-ventilen slik at motoren trekker ferskvann, vent et par minutter og stopp motoren for deretter å slå tilbake hendelen til «Saltvann». Dersom du ikke, som sistnevnt, slår hendelsen tilbake til «Saltvann» kan du lett glemme dette neste gang du skal på vannet og raskt tømme tanken om bord for vann og dermed varmkjøre motoren. NB: Husk å ha vann på tanken 🙂

Andre fordeler.
Når motoren skal høstkonserveres kan man således på samme måte spyle godt/lenge med ferskvann. Deretter med et enkelt håndgrep koble slangen fra T-stykket over ferskvannstanken, sette denne i en bøtte på minimum 10 liter med vann/frostvæske, velge «Ferskvann», starte motoren og la denne suge bøtten tom for så og stoppe den igjen.

Er ditt kjølesystem allerede redusert eller tett ?
Vi har mottatt tilbakemeldinger på at produktet Deep Clean lett løser opp kalkavleiringer og rustdannelser inne i motorens kjølesystem – Se vår produkttest for nærmere opplysninger.