Stedsbetegnelser rundt båten

rundtbaaten

Om bord i båt sier man ikke høyre, venstre, gå foran eller lignende. Ovenfor er det vist hva som heter hva i hvilken retning i forhold til båten. For andre nyttige maritime uttrykk, forkortelser og betegnelser se vår Maritime Ordliste
Noen eksempler hentet fra ordlista i denne forbindelse:

Aktenfor tvers: Uttrykk for alle rettinger aktenfor skipets tverrlinje midtskips.

Akterspeil: Akter, ved bakerste ende av skipet. Den plane eller svakt krummede flate som danner  bakre ende på et fartøy. Fartøyer med akterspeil er plattgattet.

Akterende: Akterste, øverste utoverhengende del av et fartøy. Se også hekk.

Akterskip: Den delen av skipet som ligger aktenfor midtskipet.

Babord: Fartøyets venstre side sett Aktenfra. Skriver seg fra vikingtid med ryggen til siden styreåren var festet.

Bakk: Oppbygning (dekk) på forskipet som går fra side til side, inklusive baugen.

Bakke: Gå akterover.

Baug:  Forreste del av fartøyet, ikke som en begrenset byggedel, men som en del av helheten.

Cockpit: Det åpne sittebrommet aktenfor kahytten i en seilbåt.

Dørk: Sjømannsuttrykk for gulvet ombord.

Forskip: Den delen av skipet som ligger forenom midtskipet.

Hekk: Akterste, øverste utoverhengende del av et fartøy. Hekkens form sammen med baugens utforming, det enkelte fartøy sitt særpreg.

Køye: Seng ombord i en båt.

Kabyss: Eldre form for bysse, sted for matlagning om bord i skip.

Kahytt: Oppholdstrom om bord (på småbåter).

Kjerrning: Førtøyningsvisning, vanlig utført som en ”nokk” som står vertikalt på dekket akterut og benyttes til fortøyning.

Lugar: Oppholdstrom, soverom, for mannskap og eller passasjerer.

Messe: Spise / Oppholdsrom ombord.

Monkey island: Dekket over broa. (Styrehuset) Også kalt Monkey broa.

Ruffen: Oppholdsrom for mannskapet.

Styrbord: Et fartøys høyre side sett aktenfra.