Peller Clean

Peller Clean består av en trekomponent tansparent primer for å gi optimal vedheft og et transparent bunnstoff. Peller Clean har den egenskap at alt groe som har festet seg mens båten har ligget i ro vil løsne når båten tas i bruk. Peller Clean er et miljøvennlig alternativ til tradisjonelt bunnstoff for propell og drev.
1685944_orig
Forbehandling:
Fjern all groe, smuss og helst også gammelt bunnstoff fra overflaten som skal overmales.

Du kan bruke en kombinasjon av skrape og sandpapir/smergel eller pussekloss.

For bronse – Puss overflaten med bruk av 80 vått/tørt smergel/sandpapir eller pussekloss.
(tilsvarende Scotch Brite HPCSU-R).

For aluminium – Puss overflaten med bruk av 80-120 vått/tørt smergel/sandpapir.

For drev og propell – P-220 smergel/sandpapir anbefales for å oppnå best mulig vedheft.

Påføring:
Primer – SEAJET Bonding Primer er en binde primer for stål, bronse og aluminium. Bland komponent A og B (herder og tilsetningsstoff) med basen under omrøring. Påfør et strøk med kost eller rulle. La dette tørke i et døgn.

Pris: 649,-