Wema NMEA2000 Installasjonsverktøy

1.649 kr

Vipps

Beskrivelse

Brukes når flere givere og instrumenter installeres i samme NMEA2000 nettverk. Brukes også til å omprogrammere givere fra feks. bensin til vann. N3 givere er standardprogrammert til drivstoff. N3H er standard til septik.