Jabsco Y-Ventil

1.949 kr

Vipps

Beskrivelse

Brukes til å omkoble avløpet enten direkte til sjø, eller til avfallstanken. Både 25 mm og 38 mm innløpsport følger med. 38 mm utløpsportene kan vrides. Ventilen er låsbar.