Air Sponge luktfjerner, boks 225gr –

169 kr

ABSORBERER FORURENSNINGER OG ELIMINERER LUKTTil bruk i hjemmet, på arbeidsplassen, i bilen … alle steder!Hvorfor trenger du Air Sponge?De fleste harbrukt luftfriskere eller parfymerte oljer for å prøve å bli kvitt vondlukt. Disse produktene kan bare kamuflere lukter. Dessuten inneholder desom regel miljøfarlige stoffer. Air Sponge absorberer og eliminererluktpartikler fra luft og tekstiler. Dermed får du en renere og friskereluft i rommet.Hvordan blir du kvitt vond lukt?Det er fire måter å bli kvitt vond lukt på. Du kan:Dempe den med en sterkere luktBruke et middel som gjør deg mindre i stand til å kjenne vond lukt.Absorbere og nøytralisere luktpartiklene.Fjerne luktkilden.De to første måtene er de vanligste å gripe til, selv om deforurenser miljøet og kan virke irriterende. Selv om produktene kommermed et løfte om å fjerne lukt, så virker de som regel ved å gi dittinnemiljø enda flere lukter. Air Sponge gjør det den lover – fjerner vond lukt!Hvordan virker Air Sponge?Air Sponge er en fastpastagelé som virker på samme måte som fluepapir. Aktivt trekull erhovedingrediensen. Det gjør at Air Sponge trekker til seg luktpartiklerog lukker disse inne. Air Sponge finnes også i flytende form, somleveres i sprayflasker på 300 ml eller kanner på 5 liter.Hvorfor bruke aktivt trekull i Air Sponge?Trekuller i utgangspunktet porøst, men kan behandles til å bli enda merporøst. Når dette gjøres, kaller man produktet aktivt trekull. Detteegner seg godt til å trekke til seg små luktpartikler, og «låse» disseinne. Samtidig gjør de mange porene i aktivt trekull at til og med enliten bit av stoffet til sammen har en stor overflate.Av den grunn kan Air Sponge binde til seg betraktelig flereluktpartikler enn andre produkter med tilsvarende formål. Dette gjelderspesielt når lukten er på sitt sterkeste, og de fleste andre produkterraskt blir overbelastet.Med tiden vil gelémassen i Air Sponge krympe og legge trekulletåpent. Da ligger enda flere av trekullets porer åpne for å absorbereluktpartikler, og det vil ikke være like effektivt mot nye lukter istore rom fordi effekten av «fluepapiret» avtar. Den lille svarte bitensom er igjen, kan da brukes for eksempel i støvsugerposer eller i smårom.Hvordan bruke Air Sponge?Alle rom har en lukt.Denne varierer med bruken av rommet – det være seg hjem, båt,campingvogn, kontorer eller industribygg. Air Sponge vil hjelpe mot alleslike lukter, med unntak av de som er giftige.Air Sponge er spesielt effektivt mot følgende lukter:– Svovelbaserte kjemikalier– Ammoniakk, både av syntetisk og organisk type.– Tobakkslukt– Brannrøyk– Råtnende mat og søppel– Malingslukt– Lukter av matlaging, svette, husdyr og røyk som har en tendens til å sette seg i vegger, gulv, klær og møbler.– Formaldehyd. Dette kjemikaliet brukes gjerne til å farge klær, i gjødningsmidler og sponplater.Hva er Air Sponge, og hva gjør den?Når boksen eråpnet, kan Air Sponge utløse noe mer av de uønskede luktene i de første4-10 timene. Dette er fordi luktene som sitter i vegger, møbler etc.blir trukket ut. Etter denne fasen vil luktene gradvis bli absorbert avAir Sponge, og produktet har i de neste 12-48 timer en svak lukt avetanol, som gradvis vil forsvinne og etter hvert bare kjennes hvis manlukter på produktet i boksen.Hvis Air Sponge ikke virker, er det fordi det finnes mer lukt irommet enn én boks kan klare å fjerne – derfor er det viktig å dosereriktig.Anbefalt dosering: Minimum 1 boks à 225 gram per 20 kvadratmeter.

136 på lager

Vipps
Produktnummer: 360606 Kategori:

Beskrivelse

ABSORBERER FORURENSNINGER OG ELIMINERER LUKTTil bruk i hjemmet, på arbeidsplassen, i bilen … alle steder!Hvorfor trenger du Air Sponge?De fleste harbrukt luftfriskere eller parfymerte oljer for å prøve å bli kvitt vondlukt. Disse produktene kan bare kamuflere lukter. Dessuten inneholder desom regel miljøfarlige stoffer. Air Sponge absorberer og eliminererluktpartikler fra luft og tekstiler. Dermed får du en renere og friskereluft i rommet.Hvordan blir du kvitt vond lukt?Det er fire måter å bli kvitt vond lukt på. Du kan:Dempe den med en sterkere luktBruke et middel som gjør deg mindre i stand til å kjenne vond lukt.Absorbere og nøytralisere luktpartiklene.Fjerne luktkilden.De to første måtene er de vanligste å gripe til, selv om deforurenser miljøet og kan virke irriterende. Selv om produktene kommermed et løfte om å fjerne lukt, så virker de som regel ved å gi dittinnemiljø enda flere lukter. Air Sponge gjør det den lover – fjerner vond lukt!Hvordan virker Air Sponge?Air Sponge er en fastpastagelé som virker på samme måte som fluepapir. Aktivt trekull erhovedingrediensen. Det gjør at Air Sponge trekker til seg luktpartiklerog lukker disse inne. Air Sponge finnes også i flytende form, somleveres i sprayflasker på 300 ml eller kanner på 5 liter.Hvorfor bruke aktivt trekull i Air Sponge?Trekuller i utgangspunktet porøst, men kan behandles til å bli enda merporøst. Når dette gjøres, kaller man produktet aktivt trekull. Detteegner seg godt til å trekke til seg små luktpartikler, og «låse» disseinne. Samtidig gjør de mange porene i aktivt trekull at til og med enliten bit av stoffet til sammen har en stor overflate.Av den grunn kan Air Sponge binde til seg betraktelig flereluktpartikler enn andre produkter med tilsvarende formål. Dette gjelderspesielt når lukten er på sitt sterkeste, og de fleste andre produkterraskt blir overbelastet.Med tiden vil gelémassen i Air Sponge krympe og legge trekulletåpent. Da ligger enda flere av trekullets porer åpne for å absorbereluktpartikler, og det vil ikke være like effektivt mot nye lukter istore rom fordi effekten av «fluepapiret» avtar. Den lille svarte bitensom er igjen, kan da brukes for eksempel i støvsugerposer eller i smårom.Hvordan bruke Air Sponge?Alle rom har en lukt.Denne varierer med bruken av rommet – det være seg hjem, båt,campingvogn, kontorer eller industribygg. Air Sponge vil hjelpe mot alleslike lukter, med unntak av de som er giftige.Air Sponge er spesielt effektivt mot følgende lukter:– Svovelbaserte kjemikalier– Ammoniakk, både av syntetisk og organisk type.– Tobakkslukt– Brannrøyk– Råtnende mat og søppel– Malingslukt– Lukter av matlaging, svette, husdyr og røyk som har en tendens til å sette seg i vegger, gulv, klær og møbler.– Formaldehyd. Dette kjemikaliet brukes gjerne til å farge klær, i gjødningsmidler og sponplater.Hva er Air Sponge, og hva gjør den?Når boksen eråpnet, kan Air Sponge utløse noe mer av de uønskede luktene i de første4-10 timene. Dette er fordi luktene som sitter i vegger, møbler etc.blir trukket ut. Etter denne fasen vil luktene gradvis bli absorbert avAir Sponge, og produktet har i de neste 12-48 timer en svak lukt avetanol, som gradvis vil forsvinne og etter hvert bare kjennes hvis manlukter på produktet i boksen.Hvis Air Sponge ikke virker, er det fordi det finnes mer lukt irommet enn én boks kan klare å fjerne – derfor er det viktig å dosereriktig.Anbefalt dosering: Minimum 1 boks à 225 gram per 20 kvadratmeter.