Vind- og bølgeskalaer


Meterologiske skalaer
 

 

Vindstyrke
Navn på vindstyrke Wind force Vindhastighet (m/s)

Virkning på land

Virkning til sjøs

Vindstyrke i beaufort

Stille Calm 0-0.2 Røyken stiger rett opp. Speilblank (havblikk). 0
Flau vind Light air 0.3-1.5 Røyken driver i vindens retning. Små krusninger, ikke skum. 1
Svak vind Light breeze 1.6-3.3 Smått løv settes i bevegelse. Korte småbølger. 2
Lett bris Breeze 3.4-5.4 Løv og småkvist rører seg, lette flagg stekkes. Bølgekammene begynner å toppe seg, litt skum. 3
Laber bris Moderate breeze 5.5-7.9 Kvister og smågrener røres, støv virvles opp. Lengre bølger, en del skumskavler. 4
Frisk bris Fresh breeze 8.0-10.7 Mindre løvtrær svaier, bølgekammer på innsjøer. Middelstore, lange bølger med lange skumskavler. 5
Liten kuling Strong breeze 10.8-13.8 Store greiner rører seg, det hviner i telegraftrådene. Store bølger begynner å dannes, skumskavlene er større overalt. 6
Stiv kuling Near gale 13.9-17.1 Hele trær rører seg, tungt å gå mot vinden. Sjøen tårner seg opp, skummet blåser i strimer med vindretningen. 7
Sterk kuling Gale 17.2-20.7 Kvister brekker, tungt å gå mot vinden. Middels høye bølger av større lengde, sjørokk driver i strimer med vinden. 8
Liten storm Strong gale 20.8-24.4 Store trær svaier og takstein kan blåse av. Høye bølger, tette skumstrimer, sjøen begynner å «rulle». 9
Full storm Storm 24.5-28.4 Sjelden inne i landet, trær rykkes opp. Store skader på hus. Meget høye bølger, havflaten hvit av skum, tung og støtende rulling. 10
Sterk storm Violent storm 28.5-32.6 Meget sjelden, følges av store ødeleggelser. Ualminnelige høye bølger, sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak, sjørokket nedsetter synsvidden. 11
Orkan Hurricane 32.6–> Forekommer meget sjelden, følges av store ødeleggelser. Luften er fylt med skum og sjørokk som nedsetter sikten betydelig, sjøen er fullstendig hvit av drivende skum. 12

 

 

 
 

Bølgehøyder
Sjøens tilstand Gjennomsnitt bølgehøyde i meter State of sea
  Havblikk 0 Calm, glassy
  Småkruset, gråe 0 – 0,1 Calm or rippled
  Smul,småbølger 0,1 – 0,5 Smooth, wavelets
  Svak 0,5 – 1,25 Slight
  Noe(moderat)sjø 1,25 – 2,5 Moderate
  Mye sjø 2,5 – 4 Rough
  Høy sjø 4 – 6 Very rough
  Svært hav 6 – 9 High
  Veldig opprørt hav 9 – 14 Very high
  Overordentlig opprørt hav over 14 Phenomenal