Valg av propell

Last ned Propell Kalkulator
fra Castle Marine
Vi har testet kalkulatoren på modellene fra Highperformance Boatyard med riktig resultat.

Regn ut ny toppfart med ny / større motor

Å velge propell til båten kan være meget vanskelig og man bør kontakte eksperter på området for å få beregningene riktig. Ofte er det beste å kontakt gjeldende båtprodusent som helt sikkert har testet ut båten med mange ulike type propeller. En propell blir definert i diameter, stigning, antall blader, bladareal, høyre eller venstregående og akseldimensjon. Det første man må vite for å velge riktig propell er hvilken type båt det er.
Vanligvis deler man inn i 3 hovedgrupper:
1. Deplacementbåter Båter med fortrengningsskrog – Det vil si at skroget fortrenger like mye vann som båtens vekt også under fart. Disse båtene har en begrensning når det gjelder fart samme hvor stor motor man monterer. Typiske deplasementbåter er snekker, tunge båter og seilbåter.
2. Halvplanende båter Båter med relativt store motorer og moderat vekt. Disse båtene har en bunnfasong som gjør at de sklir og nesten løfter seg ut av vannet slik som planende båter gjør under gange i vannet. Båtene «graver» godt i sjøen og lager store bølger i høyere hastigheter. Vanlige hastigheter på slike båter er fra 13 til noe over 20 knop.
3. Planende båter Båter med større motorer i forhold til vekt slik at de løftes ut og kun mindre deler av skroget berører vannet akter. Et annet «navn» er V-bunns båter.

Dimensjoner, Stigning med mere

For å finne riktig dimensjon på propellen må diameteren først
regnes ut og følgende data må oppgis:

  1. Motorens effekt i Kilowatt (kW) eller hestekrefter (HK).
  2. Propellakselens omdreining (RPM). Det vil si motorens turtall dividert på gearkassens utveksling (reduksjon).
  3. Type båt, dens vekt og ideel hastighet.

StigningFor å finne riktig stigning på propellen er det båtens fart som legges til grunn samt propellakselens omdreining pr. minutt. Hvis man ikke vet båtens eksakte fart, kan dette regnes ut ganske nøyaktig ved å oppgi motorens effekt, propellakselturtall, båtens vannlinjelengde/bredde, båtens vekt og hvilke type båt. Propellens stigning er den teoretiske distansen båten/propellen beveger seg på en omdreining og er 100% avhengig av båtens fart. En annen måte å tenke på er at man legger propellen i et kar meg gele, gir propellen en omdreining uten «svikt» i gelen og så måler lengden denne har beveget seg. Ingen propeller som beveger seg i vann er 100% effektive og forskjellen mellom teoretisk hastighet og reell hastighet kalles «slipp». Propellens «slipp-prosent» kan variere mye fra båttype til båttype og er avhengig av blandt annet hvor lett eller tungt båten går i vannet.
Antall propellblader Generelt kan en si at man bruker 2-blads propell til seilbåter, 3-blads propell til deplacementbåter og 3 eller 4-blads propell til halv- og helplanende båter.
Propellens dreieretning For å bestemme propellens dreieretning må man stå bak båten og se mot propellen. Dreier propellen når gearet står i forover moturs er dette en «venstrevridd» propell (kalt LH). Dreier den derimot medurs er dette en «høyrevridd» propell (kalt RH).

Bestilling av propell

Ved bestilling av propell må følgende mål oppgis i millimeter med 1 desimal:
propell1

Husk ved montering av propell

A = d x 0,1 (minimum 50 mm)

B = d x 0,06

C = d x 0,1

D = d x 0,2

E = 0,5 til 1 x akseldiameter

D = Propelldiameter

propell2
Lang eller kort stamme på påhengsmotoren ?

Det er kun et viktig punkt i denne forbindelse og det er følgende:
Over propellen på alle påhengsmotorer er det en «finne» / plate som ligger horisontalt. Denne «finnen» har navnet «Antikavitasjonsplaten».
«Platen» skal ligge i samme høyde som kjølen på båten eller noe lavere.
Sistnevnte fordi propell og motor skal få nok vann til fremdrift og kjøling.

Målet fra forlengelsen av det dypeste punktet på kjølen og opp til der du «henger motoren»: I praksis vil dette si at platen (antikavitasjonsplaten) som står ut over propellen skal være et sted i området like under vannflaten når båten går på full fart. Målene er henholdsvis ca. 38 cm (15 tommer) for kort stamme,
51 cm. (20 tommer) for lang stamme og 63,5 cm (25 tommer) for ekstra lang stamme og 76,2 cm for ultra lang stamme.