Steglister og stepp

Av Renee E. Aas
Highperformance Boatyard – Tønsberg

Steglister
Steglistene i skroget har flere funksjoner: Å løfte båten opp/ut av vannet, høyde på akterende/baug i fart og ikke minst manøveringsevnen. Et V-bunns skrog alene gir lite løft i båten uansett fart. Steglistenes underkant er vannrette mot vannet – Desto høyere fart desto bedre/høyere løft. Videre avgjør lengden av de ulike steglistene, og da spesielt nederste steglist og plassering av denne, hvordan båten skal ligge i plan. Kort steglist akter eller høy plassering av denne gir mer feste da akterenden ligger dypere i vannet, men samtidig løfter baugen seg. Lenger steglist eller lav plassering av denne akter løfter akterenden, men samtidig senker baugen og kan få båten til å «ligge tungt» i vannet selv i høy fart, som igjen reduserer toppfarten. Videre, som nevnt, har plasseringen av samtlige steglister ytterst betydning for båtens manøvreringsevne. Dersom steglistene er plassert feil og/eller er for brede vil båten i sving med letthet «lugge»/hoppe i svingen hvilket kan gi en ytterst ubehagelig/farlig opplevelse. Videre vil alle båttyper etter valg av motor/motorer med tilhørende vekt og antall hestekrefter oppføre seg ulikt i sjøen. Hva gjelder sistnevnte er det derfor nødvendig med individuell tilpasning fra båt til båt for så å oppnå den optimale kombinasjon. Å fjerne steglist(er) for eksempel forut kan vær farlig i den grad at båten/skroget har lite løft i baugen – Dersom båten faller tungt inn i en bølge uten mulighet for løft kan båten raskt skjene til babord/styrbord samt generelt ikke være forbredt på å møte neste bølge. Som man forstår er det et ingeniørarbeid på høyt nivå å plassere/utforme steglistene riktig for aktuell båttype/motorvalg for så å oppnå optimal balanse/fart/manøvreringsevne.

Stepp
Stepp i skroget sørger for økt lufttilgang under aksellerasjon samt gir økt toppfart dersom båten uansett fart ligger tungt i vannet – Ref. en rekke offshorebåter. Stepp har ingen betydning ei heller på toppfart når skroget er ute av vannet og akterenden flyter på en luftpute. Stepp og plassering/utforming av disse kan gi negativt utslag hva gjelder manøvreringsevnen – Vanskelig å forklare med ord, men tenk deg en vertikal flate/planke som løper i vannet.