Spleising av tau

Vi har her omtalt de 3 mest brukte spleiser samt
«Spleis din egen fender» for de spesielt intresserte..

Generelt

«Problemet» med spleising er stort sett starten og vi ønsker innledningsvis å omtale denne. Når man «åpner» tauet eller tar kordelene fra hverandre vil tauet lett løsne videre. For å hindre sistnevnte knyter man en hyssing stramt rundt og så langt inn på tauet som ønsker å åpne det. Personlig foretrekker jeg å bruke en strips slik bildet viser.
Spleis15

Enden på hver kordel bør smeltes under en lighterflamme eller som vi anbefaler med en loddebolt slik at selve kordelene ikke fliser seg opp mens vi arbeider med spleisen. Fordelen med bruk av loddebolt er at man lett kan rette varmen mot ønsket kordel og dermed ikke skade resten av tauet samt at tauet ikke blir sotete – Vist på nedenstående bilde.

Selve prinsippet i spleising går ut på at hver kordel i skal tres over og under kordelene i tauet – I alle typer spleiser er dette likt. Videre kan det nevnes at kordelene skal gå samme vei i tauet. Oppdager du at du har to kordeler som går under/over samme kordel har du gjort feil. Generelt gjelder det at kordelene skal tres i rekkefølgen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 o.s.v. Nesten som å danse : ) Videre vil du oppdage at du har gjort feil når alle kordelene er tredd f.eks. 4 ganger hver og disse ikke «ligger i samme høyde». Sistnevnte har vi forsøkt å vise på neste bilde.
Spleis16

Flere ganger under spleisingen må du stramme hver kordel, men ikke så mye at kordelen «retter seg ut» i spleisen – Se bildet under.
Spleis17

Når alle 3 kordelene er strammet tar du spleisen mellom hendene og ruller denne bestemt hvilket er med på å pynte spleisen i så måte at kordelene faller naturlig på plass – Må gjentas flere ganger på lik linje som nevnt over.
Spleis18

Når spleisen er ferdig uansett type må restene av kordelene fjernes/smeltes bort. Først smelter man av kordelen slik at man har en liten stump igjen – Dette fordi at man skal smelte denne ned i tauet og få en god plastikklignende klump som er med på å feste kordelen skikkelig. NB: Det er kun enden av kordelen som skal smeltes ned og du må ikke smelte/skade de øvrige kordelene.
Spleis21
Spleis20

Når tampen på kordelen er godt smeltet slik nedenstående bilde viser, spytter du godt på fingeren og gnir/trykker den plastikklignende klumpen til en glatt overflate.
Spleis22

Øyespleis

Øyespleis lager man når man trenger en fast løkke, et «øye» i enden av tauet eller når man ønsker å spleise et tau inn på et annet slik at disse former en Y.
Endekordellene tvinnes ut som nevnt tidligere under «Generelt» og det lages en åpning i tauet der man ønsker løkken skal slutte.
Spleis2

Kordelene tres gjennom åpningene i tauet slik som tallene angir. Begynn spleisingen med kordel 3 som skal under den delen av langtauet som er mellom kordel 1 og 2. Fortsett med kordel 2 slik som pilen på tegningen viser.
Spleis3

Vri spleisen noe mot deg. Kordel 1 skal gå som pilen viser (over og under som tidligere forklart).
Spleis4

Nå er en hel omgang ferdig og alle kordelene skal ligge i «samme høyde» som nevnt tidligere. Spleisen videre er i rekkefølgen 1, 2, 3, 1, 2, 3 o.s.v. helt til kordelene tar slutt eller til du synes spleisen er pen å se på i forhold til størrelsen på løkken. Personlig spleiser jeg lenger enn nødvendig nettopp fordi spleisen skal bli pen og proporsjonell. For å få en pen avslutning på spleisen kan man tynne ut kordelene og spleise disse inn i tauet eller som vist over hvor loddebolt benyttes og hele kordelen brennes av.
Spleis5
Spleis14

Kronespleis/Endespleis
Kronespleis er enkel å lage når man først får til kronen. Den brukes som takling på tauenden. Tvinn opp endekordelene som før tidligere nevnt.
Spleis6

Kordel 1 legges ned mellom 2 og 3 som på tegn 1.
Kordel 2 skal bøyes ned mellom 1 og 3, men over enden på 1. Kordel 3 skal nå bøyes ned mellom 1 og 2 som pilen viser. Den skal over tampen på 2 og under 1.
Spleis7

 

 

Kordel 1 legges ned mellom 2 og 3 som på tegn 1. Kordel 2 skal bøyes ned mellom 1 og 3, men over enden på 1. Kordel 3 skal nå bøyes ned mellom 1 og 2 som pilen viser. Den skal over tampen på 2 og under 1.
Spleis8

Nå burde du ha en spleis tilsvarende denne. Dra forsiktig i de tre endene på likt slik at den ikke endrer fasong.Når kronen er klar, er det bare å starte vanlig spleising. Kordel 1 over og under som pilen viser, så kordel 2 osv.
Spleis9
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kortspleis

Kortspleis er en vanskeligere spleis enn de to foregående. Prinsippet er det samme, men det er dobbelt så mange ender å spleise og å holde orden på. Her er det spesielt viktig å sikre alle ender mot oppflisins og tauet mot mere opptvinning- Bruk av hyssing eller strips. Kordelene skal tvinnes opp og tres i hverandre som pilene antyder.
Spleis10

Kortspleis består av to spleiser, og vi konsentrerer oss først om de nummererte endene. De andre er det lurt å knyte fast i lang-tauet som på tegningen. Det er så bare å begynne en vanlig spleis med kordel 1 som pilen på tegningen antyder.
Spleis11

Man fortsetter med kordel 2 som pilen viser, så kordel 3 til man er ferdig med ønsket antall omganger. Vær oppmerksom på at spleisen lett blir slak der tauene møtes slik at det kan lønne seg å stramme kordelene godt i begynnelsen.
Spleis12

Når spleisingen med det ene settet kordler er helt ferdig, løsner man opp tauet som holder de andre og begynner spleisingen her på samme måte. Alle sikringer på tamper etc. fjernes når spleisen er ferdig.
Spleis13

2 knoper
Kastelineknop

Kastelineknopen og variasjoner rundt denne har vært kjent siden det 19. århundre. Kasteline flyr bedre gjennom luften dersom enden har litt vekt, og denne knopen egner seg godt til nettopp dette. Dersom du legger knopen på hele repet blir den en hensiktsmessig kveil å bære i ryggesekken/beltet.

Fremgangsmåte:
Lag en bukt og vikle tampen stramt rundt sidene mot enden av bukten og legg tampen inn i denne – Se fig. 1 og 2. Ta et fast grep rundt hele knopen og trekk hardt i tauet slik at bukten låser tampen – Se fig. 3.
1
kasteline1

2
kasteline2

3
kasteline3

Ønsker du en tykkere versjon av den samme knopen, vikler du
tampen rundt en dobbel bukt, dvs. tre stående parter.
Se de neste 2 bildene for starten på knopen.
kastelinedobbel1
kastelinedobbel2

Når «starten» er gjort som vist på de 2 foregående bildene vikler du tauet rundt alle de 3 stående parter for deretter å legge tampen inn i bukten som vist på neste bilde.
kastelinedobbel3

Ta tak i bukten i enden av knopen og stram til slik at bukten på motsatt side låser tampen – Se neste bilde.
kastelinedobbel4

Så tar du et godt tak i selve knopen og drar i tauet slik at bukten
låser i enden av knopen – Se neste bilde.
kastelinedobbel5

Endelig resultat på neste bilde.
kastelinedobbel6

Pålestikk – En genial knop

Pålestikket er ikke et stikk i egentlig forstand, men en knop som lager et permanent øye og er kjent helt tilbake til steinalderen. En viktig ting man må huske på når man lager et stikk eller en knop er at man kan redusere bruddstyrken i tauet betraktelig – Ved store påkjenninger kan knopen fungere som en «saks» og klippe seg selv over – Et enkelt Pålestikk reduserer bruddstyrken med 40%. Pålestikket kan brukes til så mangt: Feste båndet rundt en gave, klatring, båtliv eller når man har en bil/båt på slep.

Fremgangsmåte:
Legg tauet som vist på bildet under.
paalestikk1

Legg tampen under tauet, over og inn i løkken som vist på neste bilde.
paalestikk2

Ta tak i tauet øverst til høyre i bildet. Ta deretter tak i tampen og tauet parallelt med denne og stram til – Se resultat på neste bilde.
paalestikk3

Hvor mange har ikke prøvd å ha en bil/båt på slep hvor knuten/knopen/stikket er umulig å få opp etterpå. Det geniale med Pålestikket er at uansett påkjenning kan man lett åpne stikket etterpå. Ta tak i stikket som vist under og «brekk» løkken vedkommende holder i sin høyre hånd nedover og stikket «faller fra hverandre».
paalestikk4

Du burde også lære deg å lage et Pålestikk fra ulike vinkler. Dersom stikket skal tåle stor påkjenning/røff behandling bør man slå et Pålestikk med dobbel rundtørn i starten – Se bildet under. Sistnevnte Pålestikk har en bruddstyrke på 70 – 75% og er derfor sterkere og sikrere enn det enkle Pålestikket.
paalestikk5

Spleis din egen fender

fendereOrdet «Fender» kommer av det engelske ordet «defender» som betyr «beskytter». Kule- eller sylinderformet legeme av bløtt matriale som seilduk, stry og tauverk, treruller, ruller, eller kuler av kunststoff fylt med luft. Også bil- og traktordekk brukes, men mest på kaier og som baugfendere på slepebåter. Fenderens oppgave sammen med fenderlisten er å holde et fartøy ut fra selve kaien (eller andre fartøy) for å unngå skader på skroget. Det er et utall måter å lage en fender på og vi vil her beskrive flettingen i fenderen på bildet.

Tauet i fenderen til venstre har en tykkelse på 10 mm. Legg først et tau på 3 meters lengde dobbelt og slå en strips/hyssing rundt bukten, men samtidig litt ned på denne slik at «løkken» holder seg i ønsket størrelse under selve flettingen. Det gir seg selv at lengden på tauet/de 2 tampene avhenger av ønsket tykkelse/lengde på selve fenderen. Deretter tar du 2 nye tamper i samme lengde, hver av dem lik 3 meter, og legger disse inn i bukten/»løkken». Holder du nå i bukten så henger det totalt 6 tamper på hver 1,5 meter ned fra «løkken». Legg «løkken» opp ned mellom knærne og lag en sjauerknop mot solen som vist på bildet under og stram godt til. Knopen gjør at løkken blir penere og mer sammenknyttet/fastere i starten.
Det er ingen forskjell på hvordan knopen lages med 4, 6, 8 eller flere kordeler/tamper.

Nå tar du totalt 8 nye tamper i lengde lik ønsket lengde på fenderen og fester disse godt sammen ved bruk av en hyssing eller lignende. Den ene enden av bunten legger du nå inn i midten av «Sjauerknopen» du har laget og begynner flettingen som forklart under. Bunten av tau som nå til slutt blir liggende inne i fenderen gir fenderen en god tykkelse.
sjauerknopmotsolen

På neste bilde kan du se hvordan «Sjauerknopen mot solen» låser «løkken» sammen samtidig som du får en pen start på fenderen.
sjauerknopstart

Nå begynner kronefletting med de seks tampene. Du startet flettingen med en sjauerknop mot solen, og for å få en videre pen start på fenderen begynner du kroneflettingen med solen. En kronefletting kan lages både mot (A) og med (B) solen, eller en kombinasjon av begge (E). Vi har her valgt en kombinasjon av begge da vi synes flettingen blir penere.

A
kronemotsolen

B
kronemedsolen

Når valg av type kronefletting er gjort fletter man som følger:

 

1 2 3 4 5  osv

Valg av type
kronefletting
(C – F)

C:  A A A A A  osv
D:  B B B B B  osv
E: B A B A B  osv
F:  B A B A B  osv

 

A og B er henholdvis mot eller med solen.
NB: Det er viktig å stramme inn alle tampene for hver runde med fletting.

Som nevnt tidligere blir ingen forskjell på å flette med 4 eller flere tamper samtidig som vist med totalt 6 tamper på bildet under:
kroneflettmed6kordeler

Man fortsetter flettingen inntil fenderen er av ønsket lengde og avslutter med en Sjauerknop, men nå «med solen» som vist på bildet under.
sjauerknopmedsolen

Alle tampene seises så sammen som vist på bildet under med nål med navn «Seilmakernål». Gjør tre eller fire sting gjennom alle tampene. Gjør rundtørner rundt alle tampene inntil seisingen er omtrendt 1½ – 2 ganger så lang/bred som diameteren på alle tampene tilsammen. Avslutt med å feste tråden godt. Til slutt kan du kutte av alle tampene/kordelene i ønsket lengde og grer disse ut til en dusk eller smelte disse av med en loddebolt rett under seisingen.
seising

Mer om fender

Stor takk til Kaj Skytte Nielsen på «Lillebæltværftet» i Middelfart.
Kaj Skytte har i løpet av de siste årene laget ca. 40 fendere i
forskjellige størrelser og former samt et lite kurs omkring emnet.
Se også www.lillebaeltvaerftet.dk

Klikk på bildene under for større format

Fender1-stor

Fender2-stor

Fender3-stor

Med ønske om en solrik sommer med vakkert tauverk.

SPLEISING
Spleising av tau – Et glemt kunststykke?
Dersom du går tur på en brygge om sommeren vil du oppdage mange rare kombinasjoner av knuter på fortøyningstauene.
Fortøyningstauet forteller mye om gjeldende sjøkunnskaper –
Båten skal være fortøyd, og ikke bundet som en hund.

Valg av tau
Det finnes mange typer tau – Hvert til sitt bruk.
Spar ikke på kronene når det gjelder fortøyningstau da det kan koste deg dyrt ved første uvær.

Et kjent ordak sier:
«Fortøy alltid til storm».

Behandling/lagring
Tau bør lagres mørkt, luftig og kaldt. Særlig gjelder sistnevnte for naturtau. Er tauet skittent bør det vaskes i mildt såpevann.
Har tauet vært i saltvann bør det skylles i ferskvann. Skitt, sand og salt i tauet vil øke slitasjen. Tunge taukveiler bør lagres liggende.
Knuter bør løses opp og tauendene takles, tapes, eller smeltes/svis av.
En liten bit krympestrømpe med/uten lim kan også benyttes på tauendene.