Regn ut ny toppfart med ny / større motor

Antall HK ny motor / Antall HK eksisterende motor = X

Ta kvadratroten av X = Y

Multipliser Y med eksisterende toppfart = Ny fart med ny motor.

I praksis kan ny toppfart fravike noe fra svaret,
men tilnærmet skal dette være riktig – Husk ny propell !

Valg av propell !
vanlig_FM_nr_47_1

For å benytte regnestykket må du kjenne til nåværende antall hestekrefter samt eksisterende toppfart.
Regnestykket blir mer riktig dersom du kjenner til antall HK på propellen: Gammel som ny motor.
Regnestykket kan benyttes ved både inboard og outboard installasjon men ikke mot hverandre.
Husk at du også kan hente ut noen knop ekstra dersom du finner optimal propell.