Hvordan lage en stabil og god båtkrybbe

Du trenger
følgende utstyr:

* Hammer
* Spiker
* Nikkesag
* Sag
* Tømmerblyant
* Vinkeljern
* Saks
* Vater
* Lim
* X antall meter materialer i ønsket dimensjon
* 9 mm Merantifiner
* 2 meter lekte
* Papp

Tips !
Desto større vinkeljernet er desto bedre eller du kan gjøre som følger:
Mål 60 cm ut på den ene kortsiden og deretter 80 cm ut på den andre kortsiden – Dersom du har 90° vil diagonalen være lik
1 meter.

Båten ligger på vannet ca. 4 måneder om sommeren – Resten av året ligger den i en båtkrybbe på land. Mange «bruker det man har» når båten skal på land og det er ikke sjeldent at man finner en veltet båt etter den første høststormen. De fleste båtbyggere bør på forespørsel kunne oppgi hvor krybba skal plasseres for at båten ikke skal ta skade i løpet av vinteren.

Skal krybba benyttes utendørs anbefales trykkimpregnerte materialer samt Finsk forskallingsplate i steden for Meranti. Videre må man velge dimensjon på materialene etter størrelsen/vekta på båten.
Vi skal her bygge en krybbe til en motorbåt på 26 fot og totalvekt lik 2,3 tonn inkludert motorer – Vi benytter da materialer med dimensjon 2 X 6 tommer.
Krybba skal benyttes innendørs.

krybbemal
Det viktigste arbeidet i denne forbindelse er å lage en god mal.
Malen lages i papp fra kjølen og ut på babord eller styrbord side. Deretter «speilvender» du pappmalen og lager om ønskelig en god mal i for eksempel 6 mm mertantifiner. Det vil aboslutt forenkle arbeidet om du på forhånd vaterer opp båten. Malens underkant er i vater babord – styrbord. Lekta som er montert på malen (bildet over) angir anleggsflaten for sidestøttene.

krybbe2
Bildet over viser hvordan man legger sidestøtta mot anlegget under og tegner av skrogprofilen. Merk at hjørnet på sidestøtta skal ligge ann mot kjølen.

krybbe3
Underkant av malen er som nevnt i vater babord – styrbord og
parallellforskyves over på sidestøtta.

krybbe4
Deretter kuttes sidestøttene – En nikkesag/»rotterumpe» er et godt egnet
verktøy i denne forbindelse.

krybbe5
«Kortsidestokken», som skal bære båtens vekt, kappes i riktig lengde og senter merkes av. Påfør trelim og slå i et par gode spiker. Skal krybba benyttes utendør anbefales lim av god kvalitet.

krybbe6 krybbe7
Nå skal beina påmonteres og både «bærestokken» og sidestøtta fores inn i beinet.
NB: Pass på at beinet påmonteres i 90° i forhold til «bærestokken».
Lengden på beina avhenger av hvor høyt båten skal ligge i forhold til drev / propellaksel, men desto lavere båten kan ligge desto bedre – Lavt tyngdepunkt gir økt stabilitet. I de fleste tilfeller er det nok at «bærestokkens» underkant ligger 25cm over bakken/underlaget.

krybbe8 krybbe9
Nå bruker du den samme malen og lager 4 plater, som vist på bildet over,
til hver støtte som forsterkning i 9 mm Merantifiner. Påfør godt med lim
hvorpå disse spikres godt fast.

krybbe10 krybbe11
Krybba vi skal lage skal benyttes til å stable båter i høyden og derav forholdsvis lange ben med tilhørende store «stabilisatorplater». 2 parallelle plater som er godt festet gir langt høyere stabilitet enn en enkeltstående plate da de 2 ikke vrir seg i forhold til hverandre. Dersom båten skal ligge i kort avstand fra bakken, hvilket anbefales, påmonteres de samme «stabilisatorplatene» (9 mm Meranti), men som vist på bildet under. Beinet kappes da i området hvor vinkeljernet ligger. Krybba trenger da ikke øvrig avstivning babord – styrbord. Et bilde av nevnte kan sees helt nederst på denne side.

krybbe13 krybbe12
Deretter påmonteres «langsidene» som vist på bildet over
og det hele monteres sammen.

krybbe14 krybbe15

Lykke til med arbeidet !

MaritimStart i samarbeid med

Boatyard – Tønsberg