Anbefalt sikkerhetsutstyr om bord i båt

Motoren stopper når du som mest trenger den. Ofte skyldes dette at slam og annet rusk på bunnen av drivstofftanken blander seg med resten av drivstoffet og tetter til drivstofftilførselen ved sjøgang. Når uhellet er ute hjelper det lite om båten er nypolert og i god stand om sjøen slår over rekka og bøtta ligger hjemme, eller mangel av en dregg du kunne fått i vannet når du raskt driver mot fjæra.

Sikkerhetsutstyret om bord kan være fra vanlig hjelpeutstyr som fortøyningstau, fendere, øsekar og dregg til nødutstyr som redningsvester til alle om bord, brannslukningsapparat og nødraketter.

Din båt er ikke sjøklar før sikkerhetsutstyret er om bord.
Hva du derimot trenger avhenger noe av båttype med tilhørende bruksområde / området du skal ferdes i.
Ei lita jolle som du bruker til mindre turer i lukket farvann må selsagt ikke utstyres som et havgående fartøy, men en del av utstyret hører hjemme om bord selv for den minste tur på vannet: Redningsvester, øsekar / bøtte, årer / reserveårer, tau og sist men ikke minst brannslukningsapparatet om båten har motor.

Noen tips hva gjelder sikkerhetsutstyr om bord:

Båttype 1: Fartøy i beskyttet farvann.
Båttype 2: Fartøy til bruk langs kysten.
Båttype 3:
Fartøy til bruk utenfor kysten.
Jordomseiling !?! Se Hvordan overleve på havet

V = Viktig sikkerhetsutstyr
Ø = Ønskelig sikkerhetsutstyr

Båttype Sikkerhetsutstyr Kommentar
1 2 3
V V V  Anker / dregg  Større båter 2 stykk
V V V  Ankertau / kjetting  Minst 5 X ankringsdyp
V V V  Brannslukningsutstyr  Båter over 8 meter: 2 stk.
V V V  Båtshake
Ø V  Drivanker
V V V  Fendere
V V  Ferskvann og nødproviant  På lang tur
Ø Ø  Fiskeutstyr
Ø Ø  Flåte / jolle
V  Redningsflåte
V V V  Fortøyningsutstyr / Tauverk  Tilstrekkelig
Ø Ø V  Fyrstikker
V V V  Førstehjelpsutstyr  Også i jolla / redningsflåten
Ø V  Kikkert
Ø V V  Klokke  Med sekundviser
V V V  Kniv
Ø V V  Kompass  I større båter: Fastmontert
V V V  Lanterner / Riktig lanterneføring  Ved mørke/dårlig sikt – Påbudt
V V V  Lenseutstyr
Ø V V  Livbøye  Med lys
Ø V V  Livline
Ø Ø  Loggutstyr
Ø V V  Lommelykt  Husk ekstra batterier
Ø V V  Nødsignalutstyr  Også i jolla / redningsflåten
V V V  Bøtte i metall  Lensebøtte som tåler slag
Ø V V  Radarreflektor  Ved mørke / dårlig sikt
Ø V V  Radio  Værmelding
V V V  Redningsvester  Til alle om bord
Ø V V  Reservedrivstoff  Motorbåt
V V V  Reservedeler / Verktøy  Til motor eller rigg
V V V  Signaliseringsutstyr / fløyte  På redningsvest
V V V  Sjøkart  For området
Ø Ø Ø  Startbatteri / reserve  Motorbåter
Ø V  Batterilader med bruk av vind
V V V  Mobiltelefon/VHF-/Satelittradio
V V V  Årer

Personlig utstyr: Regnetøy og ekstra klær
Annet utstyr:
Farvannsbeskrivelser, navigasjonsutstyr og nasjonalflagg – Se «Flaggføring».
Se også:
Hvordan overleve på havet