Import

Import av båt, båtutstyr og motorer

For å være på den sikre siden anbefales at du kontakter ditt lokale tollkontor før import foretas. Dersom noe mangler etter endt import kan du lett bli fanget av en «18 armers blekksprut», og det hjelper lite å kutte av en arm for 2 nye vokser ut………………………

Båt og båtutstyr er alltid tollfritt uansett hvilket land dette kommer fra – Sistenevnte er gjort gjeldende fra og
med 01.07.02. I dag er det kun toll på mat og klær.

Når du kjøper varen i utlandet må du betale landets gjeldende momsprosent. NB: Prosentsatsen kan variere fra varetype til varetype og fra land til land, men som du får tilbakebetalt – Spørr etter skjema for tilbakebetaling av moms av gjeldende selger. Det kan også være et krav, avhengig av varetype, at denne må være UL godkjent og/eller godkjent av US Coast Guard – Kontakt Sjøfartsdirektoratet dersom du er i tvil på telefon 22 45 45 00.

Norsk moms på ALT

Norsk moms (24%) på frakt, forsikring og hestekreftavgift må i tillegg til kjøpesummen påberegnes.
Totalverdi/Totalkostnad for å få varen til Norge = Momsgrunnlaget
Gjelder importen komplett motor, motorblokk eller båt med motor må man betale hestekreftavgift som
pr. 01.08.03 er pålydende kr. 129,50 pr. hest, som nevnt inngår avgiften i momsgrunnlaget.
Elektriske motorer er unntatt hestekreftavgift.

CE merking

Alle båter med skroglengde fra 2,5 til 24 meter skal ha et produsentskilt med CE-merke som forskrift av 1996 om produksjon og omsetning m.v. av fritidsfatøy omfatter. En CE-merket båt skal ha et såkalt HIN nummer påført akterspeilet eller nær akterstevnen STB side. HIN nummeret er båtprodusentens skrogidentifikasjon. Nedenfor vises et eksempel:
NO-SHP12345A678

NO Står for Norge
SHP Produsentens identifikasjonsbokstaver
123 Modelltype
45 Byggenummer
A Produksjonsmåned (her januar)
6 Siste siffer i produksjonsår
78 2 siste siffer i modellår

HIN nummeret skal føres opp i småbåtregistret eller dersom skroglengden er mer enn
15 meter i Skipsregistret.

Du kan lese mer om CE-merking her.

Husk at «Samsvarserklæring» og/inkludert «Brukerhåndbok» på norsk, svensk eller dansk skal medfølge. Sistnevnte skal til enhver tid befinne seg om bord i fartøyet. Samsvarserklæringen skal være undertegnet av gjeldende båtbygger/båtpodusent. Sistnevnte gjelder også om fartøyet er kjøpt/produsert i Norge.

Gjeninnførsel etter midlertidig opphold i utlandet

Fartøy med tilhørighet i Norden behøver ikke melde seg for Tollvesnet hvis det ikke medbringes varer om bord til fortolling. Dersom en skade skulle oppstå ved opphold i utlandet, og reparasjon er foretatt, skal reparasjonen (verdi for deler pluss arbeid) ved innførsel, behandles etter de samme regler og verdigrenser for toll- og avgiftsfritak som gjelder for andre varer medbrakt som reisegods. I følge reisegodsforskriften vil grensen for toll- og avgiftsfrihet være kr. 6.000,- dersom oppholdet utenlands har vart i minst 24 timer, og kr. 3.000,- dersom oppholdet utenlands er kortere enn 24 timer. Dersom reparasjonskostnadene overstiger nevnte verdigrenser/beløp, skal imidlertid eventuell toll og merverdiavgift beregnes av hele reparasjonskostnaden.

Flyttegods

Toll- og avgiftsdirektoratet eller den det bemyndiger kan på søknad tilstå tollfrihet for ett lystfartøy som føres inn ved eierens flytting til Norge. Søknaden sendes Tolldistriktsjefen i det distriktet man flytter til. Følgende vilkår er gjort gjeldende for fritaket:

 1. Eieren må ha vært bosatt i utlandet sammenhengende i minst 5 år umiddelbart før innreisen.
 2. Fartøyet må ikke være over 12 meters lengde (LOA = Lengde Over Alt).
 3. Eieren må ha eid fartøyet i minst 12 måneder før innreisen og brukt dette i utlandet i
samme tidsrom.
 4. Eieren må beholde fartøyet og tilhørende utstyr i minst 2 år etter fortolling før dette kan
selges
eller overdras.

Ovenstående vilkår (1-4) for fritaket må i henhold til Tollvesenet dokumenteres.

Meldeplikt

Fartøy som ankommer Norge på egen kjøl skal straks henvende seg til nærmeste tollsted. Unntatt er fartøyer, som nevnt, tilhører Norden og som ikke har varer til fortolling i følge reisegodsforskriften.

Anbefalt brosjyre

Spør etter «Innførsel av lystfartøyer til Norge» på ditt lokale Tollkontor.

Når det gjelder for eksempel båtutstyr ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for å være på den sikre siden og sørg for å få alle svar skriftlig. Dersom du får problemer etter endt import hjelper det lite at
«noen» sa «noe» annet.

Nyttig link: www.toll.no

Ovenstående satser og regler for import er gjeldende pr. 01.08.03.