Fyrlykter og deres lyskarakter

Fyrlykter har 3 farger på lyset: Rødt, Grønt og  Hvitt .Mange tror at man skal gå på grønt lys – Det er FEIL.

Rødt og Grønt lys indikerer begge urent / farlig farvann.
Kun   Hvitt   lys indikerer rent og sikkert farvann.

Årsaken til at det er ulik farge på «urent farvann» er for å skille de ulike sektorene. Tenk deg at du går på Hvitt lys i stummende mørke og rett mot et fyr. La oss si at det er grønn sektor på styrbord (høyre) side og rød sektor til babord (venstre) for det hvite lyset – Sistnevnte er  IKKE bestemt og varierer – Se sjøkart. Dersom du nå kommer over i grønn sektor, som indikerer urent farvann, vet du at du må styre babord (venstre) for å komme tilbake inn i hvit sektor og visa versa. Du MÅ studere et sjøkart for å kjenne «lyskarakteristikken» til det aktuelle fyr og i denne sammenheng er det særdeles viktig å vite hvor man er slik at man ikke «leser» feil fyr. På bildet under kan du tydelig se at både grønn og rød sektor indikerer urent farvann. Videre kan du se at fargen på hver side av hvit sektor varierer da også på samme fyr. Videre kan det nevnes at de ulike fyr «overlapper» hverandre, med dette menes at du skal gå i hvit sektor inntil du får hvit sektor fra et annet fyr og endrer kurs. Det er naturlig at vil få grønn eller rød sektor fra et eller annet fyr når du går på hvit sektor.

Ulike typer lykter
Kystfyr  – Viser sjøfarende vei inn fra havet.
Ledlykter – Disse skal hjelpe sjøfarende trygt langs kysten / i leden.
Blink – Viser nes, holmer og navigasjonsfarer.Lyktene har det man kaller ulik lyskarakter eller lyskarakteristikk.
På denne kan man gjenkjenne et bestemt fyr eller lykt.
Lyskarakteren er inndelt i ulike typer som vi nå skal se på. Occulterende (Lysperioden er lengre enn mørkeperioden) = Formørkelse og man teller antall formørkelser.
En huskeregel kan være å tenke på det mørke – Altså det okkulte.
Forkortelsen er Oc

Av tabellen under viser tallene inne i parantesene antall mørkeperioder i en periode. Den prikkete linjen viser periodens lengde. I tillegg til f.eks. Oc(2) under kan man i et sjøkart se Oc(2) 4s.
4s står her for antall sekunder perioden varer i tid.

Oc Okkulterende
Fast lys med formørkelse

————————–

Oc(2) Gruppe-occulterende
Fast lys med 2 formørkelser

————————–

Oc(2+3) Sammensatt gruppe-occuterende
Fast lys med 2 + 3 formørkelser

————————

 Isofase = Like lange lys- og mørkeperioder

ISO eller
ISO 2s
Isofase
1 sekund lys + 1 sekund mørke

————————–

Blink – Selve blinket er kortere enn mørkeperioden og blinkene er like lange)

Fl Blink / Flash
Δ Δ Δ Δ

————-

Fl(3) Gruppeblink
Δ   Δ   Δ Δ   Δ   Δ

————————–

Fl(2+1) Sammensatt gruppeblink
Δ   Δ          Δ Δ   Δ          Δ

————————–

LFl Langt blink (2 sek. el. lengre)
   Δ    Δ

————————–

Hurtigblink (frekvensområde 50 – 79, vanligvis 50 eller 60 blink pr. minutt)

Q Hurtig blink (Quick)
Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ
Q(3) Gruppe hurtigblink
Δ  Δ  Δ                         Δ  Δ  Δ                         Δ  Δ  Δ

—————–

IQ Avbrudt hurtigblink
Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ               Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ

—————————-

Rask hurtigblink (Very quick) ( frekvensområde 80 – 159, vanligvis 100 eller 120 blink pr. minutt

VQ Kontinuerlig rask hurtigblink (Very Quick)
Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ
VQ(3) Gruppe rask hurtigblink
Δ  Δ  Δ                     Δ  Δ  Δ                    Δ  Δ  Δ                    Δ  Δ  Δ                    Δ  Δ  Δ             

———–

IVQ Avbrudt rask hurtigblink
Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ                         Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ                      

—————————

Ultra hurtigblink (frekvensområde 160 eller fler, vanligvis 240 – 300 blink pr. minutt)

UQ Kontinuerlig rask hurtigblink (Ultra Quick)
Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ
IUQ Avbrudt ultra hurtigblink
Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ Δ  Δ  Δ  Δ  ΔΔ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ 

———————–

Andre typer

Mo(K) Morsekode
             Δ                                             Δ

——————————–

FFI Fast med blink (Fast lys som ved jevne mellomrom blir brutt av med et blink av større lysstyrke)
Δ Δ Δ Δ
AI WR Vekslende
(Vedvarende lys som skifter farge med jevne mellomrom)
R W R W R W

Lyktefarger

W Hvit Lysets farger på kystkartserienPå flerfargede kart
På sektorbuene i flerfargede kart
R Rød
G Grønn
Bu Blå
Vi Fiolett
Y Gul
Or Orange
Am Ravgul, ambrafarget

Kilde nedenforstående bilder: Det frie oppslagsverket

Danmark
Fyret på Rubjerg Knude
Foto: Christoph Grimlowski, Tyskland
Australia
Fremantle North Mole
Tyskland
Lindau am Bodensee
Foto: Axel Flumm
Portugal
Ilha da Culatra på
Ria Formosa
Foto: Osvaldo Gago
Færøyane
Fyret på Nólsoy
Foto: Holger Weiß
Uruguay
Colonia del Sacrament
Nederland
Fyrskipet Noord Hinder
Foto: Sander K.
Namibia
Fyrtårn i Swakopmund Foto: Harald Süpfle
Frankrike Bonifacio Corsica Japan
Takamatsu Aka Touda
New Zealand
East Cape Lighthouse
Nederland
Lange Jaap i Huisduinen
Foto: Gerard Hogervors

MaritimStart