Vind- og bølgeskalaer


Meterologiske skalaer
 

 

Vindstyrke
Navn på vindstyrkeWind forceVindhastighet (m/s)

Virkning på land

Virkning til sjøs

Vindstyrke i beaufort

StilleCalm0-0.2Røyken stiger rett opp.Speilblank (havblikk).0
Flau vindLight air0.3-1.5Røyken driver i vindens retning.Små krusninger, ikke skum.1
Svak vindLight breeze1.6-3.3Smått løv settes i bevegelse.Korte småbølger.2
Lett brisBreeze3.4-5.4Løv og småkvist rører seg, lette flagg stekkes.Bølgekammene begynner å toppe seg, litt skum.3
Laber brisModerate breeze5.5-7.9Kvister og smågrener røres, støv virvles opp.Lengre bølger, en del skumskavler.4
Frisk brisFresh breeze8.0-10.7Mindre løvtrær svaier, bølgekammer på innsjøer.Middelstore, lange bølger med lange skumskavler.5
Liten kulingStrong breeze10.8-13.8Store greiner rører seg, det hviner i telegraftrådene.Store bølger begynner å dannes, skumskavlene er større overalt.6
Stiv kulingNear gale13.9-17.1Hele trær rører seg, tungt å gå mot vinden.Sjøen tårner seg opp, skummet blåser i strimer med vindretningen.7
Sterk kulingGale17.2-20.7Kvister brekker, tungt å gå mot vinden.Middels høye bølger av større lengde, sjørokk driver i strimer med vinden.8
Liten stormStrong gale20.8-24.4Store trær svaier og takstein kan blåse av.Høye bølger, tette skumstrimer, sjøen begynner å «rulle».9
Full stormStorm24.5-28.4Sjelden inne i landet, trær rykkes opp. Store skader på hus.Meget høye bølger, havflaten hvit av skum, tung og støtende rulling.10
Sterk stormViolent storm28.5-32.6Meget sjelden, følges av store ødeleggelser.Ualminnelige høye bølger, sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak, sjørokket nedsetter synsvidden.11
OrkanHurricane32.6–>Forekommer meget sjelden, følges av store ødeleggelser.Luften er fylt med skum og sjørokk som nedsetter sikten betydelig, sjøen er fullstendig hvit av drivende skum.12

 

 

 
 

Bølgehøyder
Sjøens tilstand Gjennomsnitt bølgehøyde i meter State of sea
  Havblikk0Calm, glassy
  Småkruset, gråe0 – 0,1Calm or rippled
  Smul,småbølger0,1 – 0,5Smooth, wavelets
  Svak0,5 – 1,25Slight
  Noe(moderat)sjø1,25 – 2,5Moderate
  Mye sjø2,5 – 4Rough
  Høy sjø4 – 6Very rough
  Svært hav6 – 9High
  Veldig opprørt hav9 – 14Very high
  Overordentlig opprørt havover 14Phenomenal